loader
حبیب ا... احمدی 16:24 1392/06/01

ايگوانای جزاير آنتيل کوچک _ دلیکاتیسّیما

ایگواناهای نر دلیکاتیسّیما در یک سلسله مراتب از قدرت زندگی می‌کنند. قوی‌ترین فرد را با‌رنگ خاکستری تیره‌ی آن به‌راحتی می‌توان تشخیص داد. قرار گرفتن در این موقعیت که به ایگوانا امکان دسترسی راحت به ماده‌ها را می‌دهد از طریق نمایش قدرت به‌دست می‌آید. شامل راه رفتن به جانب و به دنبال آن مسابقه هل دادن سر-به-سر به همراه دم‌های قوس داده شده. با‌وجود این که مبارزه بین نر‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد اما گاهی بسیار شدید است. هر نرِ غالب در طول فصل جفت‌گیری فعالانه از یک منطقه ی کوچک شامل یک تا هفت ایگوانای ماده دفاع و از ورود و دخالت سایر نر‌ها با دادن هشدار از طریق بالا و پایین کردن سر جلوگیری می‌کند. تولید مثل این ایگواناها برای اطمینان از این که غذای کافی در دسترس نوزادان ایگوانا وجود داشته باشد، همزمان با رشد گیاهان در فصل های مرطوب صورت می گیرد. ایگوانا‌های ماده برای مهاجرت به لانه های گرم شنی، گاهی تا 900 متر از محدوده‌ی خانه خود دور می‌شوند. و در آن‌جا در فضایی به‌طول یک متر، بین 8 تا 18 عدد تخم می‌گذارند. تونل حفر شده‌ی لانه به‌اتاق‌هایی ختم می‌شود که درست به‌اندازه‌ای جا دارند که ایگوانای ماده بتواند در آن‌ها به‌دور خود بچرخد. تخم ها با حرارت خورشید به‌مدت سه ماه آماده و پس از این مدت نوزادان ایگوانا سر از تخم بیرون آورده و در پوشش گیاهی اطاف پراکنده می‌شوند. ایگواناهای جوان عمدتاً روی زمین و در مناطقی حاوی غذا، با پوشش گیاهی ضخیم برای حفاظت و دارای مکان هایی برای آفتاب‌گرفتن زندگی می‌کنند. ایگوانا‌های جزایر آنتیل کوچک با‌افزایش سن، اغلب زمان خود را روی درختان و در ارتفاعات بالاتری سپری می‌کنند. این ایگواناها در سن حدود سه سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند اما نرها تا زمانی که به‌قدرت نرسند قادر به جفت گیری نخواهند بود. ایگوانای آنتیل کوچک تا 15 سال عمر می‌کند.

ایگوانای دلیکاتیسّیما

ایگوانای دلیکاتیسّیما

تعداد بازدیدها: 47

تعداد نظرات: 0

ادامه مطلب...